Přehled hlavních služeb společnosti SANGEO, v.o.s.:

  zpracování projektů OPŽP - hlavně pro osu 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

  analýzy rizik - zpracování dle aktuálního metodického pokynu MŽP

  průzkumné práce - zjistíme míru a rozsah znečištění z hlediska ekologické zátěže

  geologické práce - průzkumy před výstavbou, těžbou surovin, před sanací

  projektování vodohospodářských staveb - zpracujeme projektovou dokumentaci a přípravu staveb ve všech stupních pro vodní a vodohospodářské stavby

  zpracování posudků EIA - zpracujeme oznámení, dokumentaci a posudky EIA vč. konzultací

  poradenství s hodnocením ekologické újmy - zpracujeme základní hodnocení rizka ekologické újmy

  konzultace v oblasti ŽP

 

Více podrobností Vám sdělíme do telefonu či při osobním jednání.